Oriflame Bağımsız Satış Danışmanı Sitesi
Oriflame

Oriflame Çok Yaşa Hayat Sigortası

Oriflame, Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. ile siz danışmanlarına çok özel teklifler sunuyor.

Oriflame Çok Yaşa Gold Hayat Sigortası

Ayda sadece 12 TL ve 8 taksit imkanıyla ameliyatlara karşı korumasız kalmayın.
Ameliyatlara karşı korumasız kalmayın! Hayat beklenmedik kötü sürprizleri beraberinde getiriyor. Maalesef ameliyatlar da bunlardan birisi. “Ciddi bir ameliyatın giderlerini nasıl karşılarım” kaygısına son veren Oriflame Çok Yaşa Gold Hayat Sigortası ile kendinizi güvenceye alın.

Oriflame Çok Yaşa Gold Hayat Sigortası

Oriflame Çok Yaşa Gold Hayat Sigortası

Neden “Oriflame Çok Yaşa Gold” Almalısınız?

“Türkiye’de tek olan bu ürünle, tüm ameliyatlara karşı kendinizi ve bu sayede sevdiklerinizi de güvence altına alabilirsiniz. Ameliyatlardan herhangi birini geçirmeniz durumunda hastane faturası gerekmeden size nakit ödenecek toplu para ile ister tedavi masraflarınızı, ister diğer giderlerinizi karşılayabilirsiniz.”

“Oriflame Çok Yaşa Gold” Sigortasının Sağladığı Teminatlar Nelerdir?

Vefat Teminatı:

Sigortalının her türlü vefatı (kaza veya hastalık) halinde, sigortalının belirlemiş olduğu teminat tutarı hak sahiplerine ödenir. Vefat teminatı ile ilgili istisnalar hayat sigortası genel şartlarına tabidir. Vefat teminatı hayat sigortası genel şartlarına, göre düzenlenmiş olup hiçbir koşulda burada belirtilen istisnalarda sigortalı lehine bir teminat genişletilmesi yapılmamıştır.

Tüm Ameliyatlar Teminatı:

Tüm ameliyatlarına karşı sigorta güvencesi sağlanmaktadır. Ameliyat teminatı ürün özel şartlarına ve hayat sigortası genel şartlarına tabidir.

Oriflame Çok Yaşa Gold Sigortasının Ürün Özellikleri Nelerdir?

Ameliyat geçirip en az 72 saat hastanede kalmanız durumunda, geçirilen ameliyatın belgelenmesinden itibaren başlayan 30 günlük bekleme süresi sonunda sigortalı halen hayatta ise tedavi masraflarından bağımsız olarak belirlenen teminat tutarı sigortalıya tek seferde ödenir.“Oriflame Çok Yaşa Gold” Sigortası Kapsam Dışında Kalan Haller Nelerdir?

Herhangi bir kaza sonrası oluşan ya da (aşağıda tanımlandığı haliyle) önceden beri var olan ya da doğumdan beri bulunan hasarların tamiri için yapılan cerrahi işlemler.
İntihar girişimi ya da kişinin kendini yaralamaya dönük bir girişimi nedeniyle yapılan cerrahi işlemler.
Gebelik, normal doğum, sezaryen doğum, düşük, doğum kontrolü, hamile kalamama, hamile kalma, kısırlık (sterilite), tüp bebek gibi çocuk sahibi olmaya yardımcı her türlü işlem, cinsel yolla bulaşan hastalıklar .
Edinsel Bağışıklık Yetmezliği Sendromu (AIDS) ve/veya AIDS’e neden olan insan bağışıklık yetmezliği virüsü (HIV) ya da HIV nedeniyle vücutta oluşmuş komplikasyonların tedavisi için yapılan cerrahi işlemler.
Bireyin psikolojik durumu nedeniyle tavsiye edilmiş olsa dahi her türlü kozmetik ve estetik cerrahi işlemler.
Kelliğin cerrahi tedavisi.
Burun ya da sinüslerle ilgili cerrahi işlemler.
Diş ile ilgili her türlü cerrahi girişim.
Her türlü göz ve katarakt cerrahileri.
Obezite tedavisi ya da kilo azaltma amacıyla yapılan cerrahi işlemler.
Her türlü akıl hastalığının, histeri, nöroz, psikoz, stres ve yeme bozukluklarının (anoreksi ve bulimia) tedavisi amacıyla yapılan cerrahi işlemler.
Böbrek diyaliz tedavisi ile ilişkili her türlü cerrahi.
Alkol ve reçete ile satılan ilaçlar dâhil her türlü madde bağımlılığının neden olduğu ya da ilişkili sayıldığı hastalıkların tedavisi için yapılan cerrahi işlemler.
Hastanede yatış gerektirmeyen poliklinik düzeyinde cerrahi işlemler .
Biyopsi, kolonoskopi veya artroskopi gibi tanı veya görüntüleme amacıyla yapılan her türlü cerrahi işlem.
Her türlü deneysel cerrahi.
Tıbbi açıdan gerekli olmayan her türlü cerrahi veya hastane yatışı.
Cinsiyet değiştirme operasyonu.
Anne karnındaki bebeğe yapılan cerrahi işlemler.
Organ bağışlama.
Poliçe sahibinin geçerli ehliyeti olmadığı halde kullandığı herhangi bir motorlu araç kazası sonucu yapılan cerrahi işlemler .
Nükleer kirlilik, savaş, işgal, silahlı saldırı, isyancılara katılım, başkaldırı, ihtilal, sivil ayaklanmalar.

Aşağıda yer alan spor faaliyetleriyle uğraşma:

dağcılık, kaya tırmanışı, mağaracılık, motorlu taşıt yarışları, motosiklet yarışı, tekne (powerboat) yarışları, paraşütle atlama, delta kanatla uçuş, kayak, “ultralight” veya benzer araçlarla uçuş sporları, dövüş sanatları, tüplü dalış, kayakla atlama.

Oriflame Çok Yaşa Platinum Hayat Sigortası

Ayda sadece 36 TL ve 8 taksit imkanı ile tehlikeli hastalıklara karşı finansal destek rahatlığından yararlanın.

Rahat ve iyi yaşa! Oriflame Çok Yaşa Platinum Hayat Sigortası ile günümüzde en sık rastlanan; kalp krizi, felç ve kanser risklerine karşı ya da vefat ve hastalık sonucu maluliyet risklerine karşı kendinizi finansal olarak güvenceye alın.

Oriflame Çok Yaşa Platinum Hayat Sigortası

Oriflame Çok Yaşa Platinum Hayat Sigortası

Neden “Oriflame Çok Yaşa Platinum” Sigortası Almalısınız?

Vefat, hastalık sonucu daimi maluliyet, kalp krizi ya da hastalık sonucu inme geçirme veya kansere yakalanma risklerine karşı sizi ve sevdiklerinizi güvence altına alır. Hastalık durumunda herhangi bir hastane faturası gerekmeden size nakit ödenecek toplu para ile ister tedavi masraflarınızı, ister diğer giderlerinizi karşılayabilirsiniz.

“Oriflame Çok Yaşa Platinum” Sigortasının Sağladığı Teminatlar Nelerdir?

Vefat Teminatı

Sigortalının her türlü vefatı (kaza veya hastalık) halinde, sigortalının belirlemiş olduğu teminat tutarı hak sahiplerine ödenir.
Sigortalının tehlikeli hastalıklar teminatı kapsamında tazminatını aldıktan sonra vefat etmesi durumunda ise vefat teminat tutarı ile tehlikeli hastalıklar teminat tutarı arasındaki pozitif fark hak sahiplerine ödenir.

Tehlikeli Hastalıklar Teminatı

Sigortalı tehlikeli hastalıklar kalp krizi, hastalık sonucu inme, kanser ve hastalık sonucu maluliyet teminatlarını içerir.
Tehlikeli hastalıklar kapsamında sigortalının, hastalık sonucu maluliyet kalp krizi, hastalık sonucu inme geçirmesi ya da kansere yakalanması durumunda, geçirilen hastalığın belgelenmesinden itibaren başlayan 30 günlük bekleme süresi sonunda sigortalı halen hayatta ise tedavi masraflarından bağımsız olarak belirlenen teminat tutarı sigortalıya tek seferde ödenir.

Hastalık Sonucu Maluliyet Teminatı

Sigortalının hastalık sonucu kalıcı malul kalması durumunda belirlenen teminat tutarı, poliçe özel şartları kapsamında sigortalıya tek seferde ödenir.

“Oriflame Çok Yaşa Platinum” Sigortasının Ürün Özellikleri Nelerdir?

Tehlikeli hastalıklar kapsamında sigortalının kalp krizi, hastalık sonucu inme geçirmesi, hastalık sonucu malul kalması ya da kansere yakalanması durumunda, geçirilen hastalığın belgelenmesinden itibaren başlayan 30 günlük bekleme süresi sonunda sigortalı halen hayatta ise tedavi masraflarından bağımsız olarak belirlenen teminat tutarı sigortalıya tek seferde ödenir.
Tehlikeli hastalıklar teminatının başlaması için başlangıç tarihinden veya poliçede değişiklik yapıldıysa değişikliğin yapıldığı tarihten itibaren 90 günlük muafiyet süresi uygulanır. Sigortanın kesintisiz ve aynı şartlarla yenilenmesi halinde bu süre ortadan kalkar.
Tehlikeli hastalıklar teminatı ek ödemeli bir teminattır. Sertifikanın başlangıç tarihinden itibaren 90 günden sonra ortaya çıkan hastalık sonucu maluliyet veya tehlikeli hastalıklarda ilgili hastalıkların kesin tespiti sonrasında sigortalının 30 günlük süre sonunda yaşıyor olması halinde sertifikada belirtilen tazminat tutarında ödeme yapılır. Bu 30 günlük süre içinde sigortalının vefatı durumunda sadece ana teminatı olan vefat tazminatı ödenir.“Oriflame Çok Yaşa Platinum” Sigortası Kapsamı Dışında Kalan Haller Nelerdir?

Vefat teminatı hayat sigortası genel şartlarına tabidir.
Aşağıdaki haller nedeniyle ortaya çıkan maluliyetler Hastalık Sonucu Daimi Maluliyet Teminatı kapsamı dışındadır:
Harp veya harp niteliğindeki harekât, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunlardan doğan iç kargaşalıklar.
Cürüm işlemek veya cürüme teşebbüs.
Tehlikede bulunan kişileri ve malları kurtarmak hali müstesna, sigortalının kendisini bile bile ağır bir tehlikeye maruz bırakacak hareketlerde bulunması.
Deprem, sel, yanardağ patlaması ve toprak kayması.
Nükleer rizikolar veya nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullanımı veya nükleer, biyolojik ve kimyasal maddelerin açığa çıkmasına neden olan her türlü saldırı ve sabotaj.
Sigortalının intihara teşebbüsü nedeniyle meydana gelebilecek hastalık veya yaralanma halleri.
Aşikar sarhoşluk, doktor kontrolü dışında ilaç ve uyuşturucu maddeler kullanılması.
Dünya Sağlık Örgütü tarafından kabul edilen şekliyle Edinsel Bağışıklık Yetmezlik Belirtisi (AIDS) ve buna bağlı olan komplikasyonlar veya Bağışıklık Sisteminin Çökmesine Neden Olan Virüs (HIV) enfeksiyonları.
Sigorta başlangıç tarihinden önce teşhis edilen, ancak sigortalı ve/veya sigorta ettirenin haberdar olduğu halde sigorta giriş formunda beyan etmemiş olduğu hastalıklar.
Sigorta başlangıç tarihinden itibaren ilk 90 gün içinde ortaya çıkan, hastalıklar ve ameliyatlar.
Aşağıdaki haller nedeniyle ortaya çıkan Tehlikeli Hastalıklar teminatı kapsamı dışındadır:
Sigortalı’nın, sigorta teminatının başladığı tarihte sahip olduğu ya da teminatın başladığı tarihten önce kayıtlı bir doktordan tıbbi tavsiye, tedavi veya danışmanlık hizmeti aldığı her türlü durum.
Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan tanıma uygun şekilde, doğrudan ya da dolaylı olarak Edinilmiş Bağışıklık Yetersizliği Sendromu (AIDS) veya Bağışıklık Sisteminin çökmesine neden olan virüs (HIV) ile ilişkili her türlü durum.
AIDS ve buna bağlı komplikasyonlar.
Halk ayaklanması, terör, isyan ya da ihtilal, (ilan edilmiş ya da edilmemiş) savaş ya da savaşın yol açacağı her türlü eylem.
İyonizan ışınlar ya da nükleer yakıt veya nükleer yakıtın yanması sonucu oluşan her türlü nükleer atıktan kaynaklanan radyoaktivitenin yol açtığı kontaminasyon.
Her türlü patlayıcı nükleer yapı ya da buna bağlı nükleer bileşenin radyoaktif, zehirli, patlayıcı ve diğer tehlikeli özellikleri.
Nükleer rizikolar veya nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullanımı veya nükleer, biyolojik ve kimyasal maddelerin açığa çıkmasına neden olan her türlü saldırı ve sabotaj.
Yetkili olmayan bir doktor tarafından gerçekleştirilmiş her türlü tıbbi prosedür.
Harp veya harp niteliğindeki harekat, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunlardan doğan iç kargaşalıklar.
Cürüm işlemek veya cürme teşebbüs.
Tehlikede bulunan kişileri ve malları kurtarmak hali müstesna, sigortalının kendisini bile bile ağır bir tehlikeye maruz bırakacak hareketlerde bulunması.
Deprem, sel, yanardağ patlaması ve toprak kayması.
Sigortalının intihara teşebbüsü nedeniyle meydana gelebilecek hastalık veya yaralanma halleri.
Aşikar sarhoşluk, doktor kontrolü dışında ilaç ve uyuşturucu maddeler kullanılması.
Motosiklet kullanma, ip kullanarak tırmanmayı gerektiren dağcılık, solunum cihazıyla dalma, uçak ve planör pilotluğu, paraşütçülük ve bunlarla sınırlı olmayan tehlikeli spor hareketleri ile profesyonel spor faaliyetleri.
Sigorta başlangıç tarihinden önce teşhis edilen, ancak sigortalı ve/veya sigorta ettirenin haberdar olduğu halde sigorta giriş formunda beyan etmemiş olduğu hastalıklar.
Poliçenin başlangıç tarihinden ve/veya teminat zeyilname ile verilmiş ise zeyilname başlangıç tarihinden itibaren Sigortacı tarafından tespit edilen ve sertifikada belirtilen muafiyet süresi içinde ortaya çıkan, tehlikeli hastalıklar ve ameliyatlar.

Renk Tablosu
Renk Tablosu
Renk Tablosu

3 Yorum Yapılmış

YORUM YAPMAK İSTER MİSİNİZ?

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir